November 13, 2009

Recommended reading
Doporučené čtení

  Soon there'll be long winter evenings and you're surely starting to think about what inspiring book to read after fulfiling day of skiing. Here's the list of great and inspiring books which you should not miss.

  Dlouhé zimní večery se nám pomalu blíží a určitě už přemýšlíte jakou inspirativní knihu si přečtete po naplňujícím dni lyžování. Tady je list úžasný a inspirativních knih, které by rozhodně neměli ujít vaší pozornosti.

  Some of these books contain very good instruction how to improve one's life. Take it as an inspiration or an advice. Only you can live your own life. So use the best from these books while staying your own, keep your fun and wonder with innocence.

  Některé z nich obsahují velmi dobré návody, jak zacházet se svým životem. Berte je jako inspiraci, jako radu. Jenom vy totiž dokážete žít svůj život. Takže s legrací a nevinností vyberte z těch knih to nejlepší a přidejte to do svého života.


  And by the way read them in any order you like, when you like or do not read them at all. It's just up to you.

  A mimochodem, čtěte je v pořadí jaké vám vyhovuje, kdy chcete nebo je nečtěte vůbec. To je také na vás.
  Rhonda Byrne:
  The Secret   -   Tajemství

  Deepak Chopra:
  The Way of the Wizard   -   Kouzelníkova cesta

  Bärbel Mohr:
  Cosmic Ordering   -   Objednáváme si z vesmíru

  Janet Attwood, Chris Attwood:
  The Passion Test   -   Test Vášně (zatím jen anglicky)
  Robin Sharma:
  The Monk Who Sold His Ferrari   -   Muž, který prodal své Ferrari
  Thomas L. Pauley:
  I'm rich beyond my wildest dream   -   Jsem bohatší, než v mých nejdivočejších snech (zatím jen anglicky)
  Neale Donald Walsch:
  Conversations with God   -   Hovory s bohem
  Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len:
  Zero Limits   -   Svět bez hranic
  Jack Canfield a Mark Victor Hansen:
  Chicken Soup for the Soul   -   Slepičí polévka pro duši
  Elisabeth Fayt:
  Paving It Forward   -   Vydláždi si cestu zlatem (zatím jen anglicky)
  James Redfield:
  The Celestine Prophecy   -  Celestinské proroctví

No comments:

Post a Comment