February 21, 2009

Passion Day movie
Video ke dni vášně

Chris and Janet Attwood wrote a magnificent book called "The passion test". A review for the book might appear here later but for today I've a link on very nice motivational video they made for The International passion day.

Chris a Janet Attwoodovi napsali úžasnou knihu pojmenovanou "Najdi svou vášeň". Recenze na tuhle knihu se tu možná objeví v budoucnu, ale teď bych vás rád pozval na velmi pěkné motivační video, které autoři knihy připravili k Mezinárodnímu dni vášně.

So, follow your passion!

Takže, jdi za svou vášní!


Passion Day movie

Video k dni vášně

February 16, 2009

I can not lose - Nemůžu prohrát

I can not lose, because everything I do I do it with all my attention and as best I can. I love my girlfriend with all my heart and I attend to her with all my self. I put all my mind to the book I'm just correcting. I'm devoted to my job when I'm working and I love to cook a Sunday's lunch when I cook it.

Nemůžu prohrát, protože dělám vše naplno a jak nejlépe umím. Miluji svou dívku celým srdcem a plně se jí věnuji. Naplno se věnuji i knize, kterou právě opravuji. Jsem plně oddán práci, když pracuji a zbožňuji nedělní oběd, když ho připravuji.

I give all my attention to everything I do or I at least try to. I enjoy doing everything I do. I sense flavours and smells, sights and sound the world is giving me and I enjoy the feeling they bring.


Věnuji všemu, co dělám, plnou pozornost nebo se o to alespoň snažím. Dělám vše s radostí. Vnímám chutě a vůně, obrazy a zvuky, které mě svět přináší, a užívám si pocitů, které mi to dává.


I can not lose because whether I succeed or do not reach my goal this time, I know that I could not have done more. I did it with all my heart and I got all I could have gotten.


Nemůžu prohrát, protože ať už uspěji nebo mi zrovna něco nevyjde, vím, že jsem víc udělat nemohl. Šel jsem do toho naplno a odnesl jsem si vše, co jsem si odnést mohl.

The life has enriched me and goes on. I will still enjoy it fully because the life is the only thing I truly have. And because I can not lose I'm not afraid to play with all my heart.

Život mě obohatil a jde dál, a já se mu budu dál plně oddávat, protože je to jediné, co opravdu mám. A protože nemůžu prohrát, tak se nebojím hrát celým svým srdcem.