November 14, 2009

Origins of Happiness 4
O původu štěstí 4

  On the journey towards own fulfillment you can read hundreds of books, watch thousands of movies and listen to millions of opinions. However it is just you who lives your life and your journey is unique. All those ideas you get from surroundings can serve as an inspiration and encouragement in order to find your own unique and the right way of life.

  Při cestě za vlastním naplněním můžete přečíst stovky knih, shlédnout tisíce filmů a poslechnout si miliony názorů. Jste to pořád ale vy, kdo žije svůj život, a vaše cesta je jedinečná a unikátní. Všechny ty recepty co získáváte z okolí, vám můžou sloužit jako inspirace a povzbuzení, abyste si našli svojí jedinečnou a tu pravou cestu životem.

No comments:

Post a Comment